Tutor-toiminta

Tutoreiden päätehtävänä on ohjata uusia opiskelijoita sopeutumaan uuteen oppimisympäristöön. Tutor siis neuvoo ja auttaa aloittelevaa lukiolaista opiskeluun ja lukioelämään liittyvissä kysymyksissä: oppiaineiden kurssivalinnoissa, lukujärjestyksen teossa ja koulun käytänteissä. Hän pyrkii auttamaan opiskelijaa ottamaan itse vastuun opiskelustaan jo alkuvaiheessa. Tutor on luotettava ystävä, jolle opiskelija voi kertoa mahdollisesti eteen tulevista opiskeluun liittyvistä ongelmista.

Tutorointi on osa opinto-ohjausta, ja siksi tutorit ovat monenlaisissa asioissa opinto-ohjaajan apuna. Tutorit antavat informaatiota koulusta myös koulun ulkopuolisille, esimerkiksi tavaksi on tullut esiintyä vanhempainilloissa. Myös lukio-opintoja suunnittelevien Nakkilan yhteiskoulun opiskelijoiden informointi kuuluu heidän tehtäviinsä.

Tutorit pyrkivät ryhmänä luomaan mukavan ja turvallisen ilmapiirin, mikä lisää jokaisen viihtyvyyttä ja koulussa. Tutorit ovat järjestäneet yhteisiä tempauksia, joissa uudet lukiolaiset ovat päässeet tutustumaan toisiinsa.

Tutorointi on hyödyllistä myös tutorin itsensä kannalta. Tehtävien myötä tutorin vastuunottokyky kasvaa, tiimityötaidot ja yhteistyökyky kehittyvät, esiintymistaito vahvistuu ja valmius toimia erilaisissa tilanteissa kehittyy. Tutorointia voi suositella kaikille, jotka haluavat auttaa toisia opiskelijoita ja ovat yhteistyökykyisiä. Toimiminen tutorina tuo koulutyöhön vaihtelua, ja palkintona on auttamisen ilo ja tuloksien aikaan saaminen.

Tutor-toiminnasta saa todistuksen ja kurssisuorituksen.