Stipendit 2016

NAKKILAN LUKION STIPENDIT 4.6.2016

Onnittelut stipendin saajille ja erityiset kiitokset stipendien lahjoittajille

Nakkilan kunta
Veronika Westergård
Henna-Riina Heino
Silja-Kaisa Sallinen
Annika Westergård

Nakkila-Luvian Osuuspankki
Kansiot ja stipendi jokaiselle ylioppilaalle

Nakkilan Apteekki
Ida Rajamäki (terveystieto)
Nonna Saarinen (kemia)

Nakkilan seurakunta
Aino-Kaisa Raitanen

Lions club Nakkila
Suvi Hakala
Sara Weman
Ida Rajamäki
Tomi Kurri

Suomen punainen risti, Nakkilan osasto
Sara Weman

Otsolan kansalaisopiston Nakkilan Kuvataidekoulu
Silja Sallinen

Svenska Kulturfonden i Björneborg stipendi
Veronika Westergård
Ida Rajamäki
Nonna Saarinen
Emma Saarteinen
Sara Weman

Satakunnan biologian ja maantiedon opettajien stipendi
Veronika Westergård

Ulla Tuomisen säätiö
Nonna Saarinen

Nakkilan yrittäjät
Joona Halonen

Sydän-Satakunta
Veronika Westergård

Kirja- ja lehtistipendit

Psykologi-lehti, vuosikerta
Veronika Westergård

Kemia-lehti (Lehtistipendin lahjoittavat Aalto-yliopiston kemian tekniikan
korkeakoulu, Gasum Oy, Helsingin yliopiston kemian laitos, Jyväskylän
yliopiston kemian laitos, Kemia-lehti, Kemian Kustannus Oy,
Kemianteollisuus ry, Kiilto Oy, Kokkolanseudun Kehitys Oy, Lappeenrannan
teknillinen yliopisto, Neste Oyj, Norilsk Nickel Harjavalta
Oy, Papula-Nevinpat, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja
Turun yliopiston kemian laitos.), vuosikerta
Toivo Hakanen

Hitaan journalismin yhdistys, Long Play –stipendi
Marjaana Kujamäki
Nonna Saarinen

Pohjola-Norden, kirja
Suvi Hakala
Henna-Riina Heino
Marjaana Kujamäki

Saksan liittotasavallan suurlähetystö, kirja
Emma Saarteinen

Sverigekontakt i Finland, kirja

Juho Lampikoski

Ranskan kirjastipendi
Silja-Kaisa Sallinen

Oppilaskunnan stipendi
Aino Knihti